Bursa da Psikolog
Bursa Empati Psikolojik Danışmanlık ve Aile Danışmanlığı Merkezi

0224 451 6551

Vurmak, dökmek, bağırmak, bu duygular insana dair ve hepimizin içinden zaman zaman geçen bir duygudur. Duruma göre verilen tepkilerdir. Ancak kızgınlık duygusu daha hafif gibi ve hoş karşılanır tarafı olmakla birlikte, öfke duygusu için aynı şey söylenemez. Bulunduğumuz ortamda öfkeli tutumlara pek prim verilmez. Sosyal ortamlarda ve en yakınlarımızın bu duruma karşı verdiği tepkiler genellikle olumsuzdur. Öfke ve hiddetlenme duyguları birbirine benzeyen ancak farklı duygulardır. Toplumda saldırganlıkla eş anlamlı değerlendirilir.

İnsanların zaman zaman kızgın hissettiği, zaman zaman hiddetlendiğini ve öfkeli tavırlar gösterdiğini söyleyebiliriz. Öfke davranışı ve başetme yolları kişiden kişiye farklılıklar gösterir. Bazılarının öfkesi saman alevi gibidir. Bazılarının öfke duygusu ise hınçla ve intikam duygularıyla sürüp gider. Bir türlü öfke duygusunu kontrol edemez. Bazıları ise yaşadığı öfke duygusunu görmezden gelir yok sayar. Sanki öfkeli değilmiş gibi davranır. Bu durum başka şekillerde ortaya çıkar ve kişiyi başka bir açıdan rahatsız etmeye başlar.

Öfkenin kaynakları kişiden kişiye ve zamandan zamana büyük farklılıklar gösterir. Genel olarak bakıldığında, insanları öfkelendiren durumları şöyle sıralayabiliriz;

  • İstediği ya da beklediği bir şey olmadığında,
  • Haksızlığa uğradığını düşündüğünde,
  • Küçümsendiğini düşündüğünde,
  • Aşağılandığını düşündüğünde,
  • Reddedildiğini düşündüğünde,
  • Önemsenmediğini düşündüğünde,
  • Kendisine düşmanca davranıldığında.

Öfke duygusunun kaynağı hemen her zaman dışarıda aranır. Fakat dikkatli bir biçimde incelendiğinde, insanların yaşadığı öfkenin çoğu zaman kendi iç dünyasından ve yaşadıklarını değerlendirme biçiminden kaynaklandığı görülür. Her hangi bir şeyin mutlaka olması gerektiğini düşünmek, esnek düşünememek, konuyu kişiselleştirmek ve öz-değere yönelik bir tehdit olarak algılamak öfkeyi arttıran düşünce biçimleridir.

Öfke duygusunu, sadece dış dünyadaki insanların söylem ve davranışları nedeniyle olduğunu düşünmek yani sorunu dışarıda aramanın doğru olmadığını farketmek önemli bir değişim ve öfke duygusunun azalmasını sağlar. Diğer insanların kendi beklentisi ve istediği gibi davranmasını beklemek doğru olmadığı gibi bu beklenti içinde olmak sürekli olarak öfke kaynağı oluşturur. Başka bir örnek de sürekli haksızlığa uğradığını düşünen kişiler, yaşamın ve diğer insanların adil olması gerektiğini düşünen ve hem yaşamdan hem diğer insanlardan bu yönde beklentileri olan insanlardır. Bu beklentilerin gerçekdışı olduğunu duymak görmek ve kabullenmek, yaşanan öfkenin şiddetini önemli derecede azaltır.

Yaşanan öfke duygusundan bütünüyle dış etmenleri sorumlu tutmak öfkeyi arttırır. Unutulmamalı ki öfke duygusu sadece dış dünyadan kaynaklanmaz.  Kendi sorumluluğunu kabullenmenin çoğu zaman suçlu olanın ve haksız olanın kendisi olduğunu kabul etmek anlamına geldiği düşünülür. Oysa kendini tanımak ve kendini bilmek öfke duygusunu hem azaltır hem de öfke duygusunun olumlu kazanımlarını artırır. Bu konularda psikologlar daha çok kendinizi tanımanızda destek olacaklardır.

Öfkenin temel işlevi kişiyi, uğradığını düşündüğü haksızlığı gidermesinin yollarını bulmaya yönlendirmesi ve değerlilik duygusu ile ilgili incinmenin onarılmasıdır. Öfke, uygun bir şekilde işlendiğinde gelişime çok önemli katkılarda bulunan, insanın diğerlerine karşı hakkını korumasını sağlayan, insanları daha girişken yapan, başka arayışlara yönlendiren bir duygudur. Öfke ile uygun biçimde baş edebilmenin en temel yollarından birisi de kendimizde, başkasında, çevremizde, dünyada ve yaşamda değiştirebileceklerimizi değiştirmek için gerekli olan çabayı göstermek ve değiştirmeyeceklerimizi de kabullenmektir.

Öfke kontrol yöntemleri ya da öfkeyle başetme yolları nelerdir ? sorusunun cevaplarını gözden geçirdiğimizde psikologlar incelemişlerdir. Bursa psikolog org sayfasında öfkeyle başetme yollarını okuyabilirsiniz. Bursada psikoterapi merkezlerindeki uzman psikologlar bu konuda psikolojik destek verebilirler. En önemli psikoterapi yönteminin odağında öfkeli kişinin kendinde çözümlenir. Evlilik ve aile içinde yaşanan öfke konuları çiftin her ikisini de etkilediğinden evlilik ve aile danışmanlığı görmek yararlı olacaktır. Çocuk psikologları da çocuklarda ki öfke ve kızgınlık duygularının nedenlerini ebeveynlerden model alınarak uygulandığını belirtmektedir.

Ayrıca ilginizi çekebilir:

https://alibicak.com

Yorum Yaz