Bursa da Psikolog
Bursa Empati Psikolojik Danışmanlık ve Aile Danışmanlığı Merkezi

0224 451 6551

Psikoterapi birçok yöntem ve tekniğin genel adıdır. Psikoterapinin bir çok açıklamasını ya da tanımını yapmak mümkündür. Bireylerin duygusal ve davranışsal problemlerinin rehabite edilmesi, ruhsal sağlığın korunması ve geliştirilmesini amaç edinir. Bu amaçlara erişmek için birçok yöntem ve teknik kullanılır ve bu yöntem ve tekniklerin genel adına psikoterapi denir. Psikoterapi sadece bireylere değil, aile terapisi ve çift terapisi gibi alanlara da yönelir.

Psikoterapi’nin Tarihi

İnsanlık tarihi kadar eskilere uzanan psikoterapi, bilimsel dünyada 19. Yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıktığı söylenebilir. Eski çağlarda farklı farklı medeniyetlerde yapılan bazı uygulamaların insanları iyileştirdiği bilinmektedir. Bu yöntemler günümüz psikoterapisinin ilk örnekleri olmuştur. Bilimsel ve sanatsal özellikleriyle psikoterapinin gelişmesini 1880 li yıllarda Emil kraepelin ile başladığını kabul edebiliriz. Alman hekime göre beyin patolojisi insanlarda davranışsal sorunlara yol açabilmekteydi. Böylelikle biyolojik yapımızın insan ruhsal yapısını etkilediğine dair bilgiler vermiş oldu. Beraberinde oluşan diğer bilimsel disiplinlerde ki gelişmelerle birlikte psikoterapi de gelişmeler göstermiştir.

Yaklaşık 130 yıllık geçmişe sahip olan psikoterapi giderek artan şekilde bilimsel verilerden yararlanmaktadır. ve gelişmeye devam etmektedir. Günümüzde yüzlerce diyebileceğimiz kadar çeşitli psikoterapi yol veya yöntemi olduğu bilinmektedir.

Psikoterapinin kişilerarası ilişkileri olgunlaştıran duygusal çatışmaları anlamaya ve çözümlemeye çalışan, kaygı, korku ve gerginlikleri çökkünlükleri azaltan, ruhsal uyum sürecini geliştiren bir işleve sahiptir.

Freud ile başlayan dinamik psikoterapi ekolü ise; İnsanın geçmişten bugüne devam eden özelliklerinin bir izdüşümden ibaret olduğunu savunan ve ödipal- preödipal patolojiler çerçevesinde sorunların kaynaklarını tespit etmişlerdir. Dinamik psikoterapi ekolü birçok yeni alternatif savunucularıyla gelişerek etkinliğini sürdürmeye devam etmektedirler.

Varoluşşsal boşluk ve anlam arayışları çerçevesinde insanı ve onun sorunlarını açıklamaya çalışan varoluşçu psikoterapi yöntemi ise felsefi bir akım olarak ortaya çıkmış zamanla gelişme ve değişme göstermiştir.

Psikoterapi, belirli bazı rahatsızlıkların ya da şikayetlerin yine belirli bazı psikopatolojik bakış açısı çerçevesinde, belirli kavramsal şekle yerleştirerek yapılandırılmış bir çerçevede yapılan uygulamalardır. Psikoterapi, iki insan arasında geçen sıradan bir sohbet ya da dertleşme değildir

Bireysel Terapiler, bireylerin duygu, davranış ve düşünceleri üzerinde yoğunlaşır. Her bir bireysel terapi akımının kendine özgü yöntem, teknik ve süresi farklıdır. Bu açıdan terapi yöntemlerini geniş bir yelpazede inceleyebiliriz. Aile terapileri ise yine farklı yöntem ve teknikleri, farklı şekillerde uygulanır. Aile terapisinde süreç daha çok aile içindeki ilişkiye odaklanır. İlişki de yaşanan sorunları gidermeye çalışır. Bireylerin oluşturduğu aileyi, bireylerden bağımsız düşünemeyiz. Bireylerin kendilik yapılanmaları aile içindeki ilişkiyi etkileyecektir.

Psikoterapinin etkinliği ise farklı nedenlerden etkilenir. Psikoterapistin kişiliği, psikoterapistin eğitim geçmişi, patolojinin etiyolojisi, uygulanan psikoterapi yöntemi ve amaçlara göre değişir. Terapinin amaçları, temel belirtilere odaklı olarak ya da analitik bir çerçeveye dayalı olarak yürütülebilir.

Bireysel olarak iç sıkıntısı yaşıyorsanız, gelecekte yaşanacakların kaygısı veya geçmişte yaşananlarla hala yaşamaya devam ediyorsanız hayatınızın belli süreçlerinde tarvmalar yaşadınızsa, sebebini açıklayamadığınız içsel sıkıntılarınızdan şikayetçiyseniz  bireysel terapiden yararlanabilirsiniz. Aile içinde eş, çocuklar ve kayınvalide vs ile sorunlar yaşıyorsanız aile terapisi, eşiniz ve evliliğinizle ilgili sorunlar yaşıyorsanız evlilik terapisi gereklidir denilebilir. Bunun için aile terapisti, aile danışmanı, ilişki terapisti, ya da psikoterapist ile görüşebilirsiniz.

Yorum Yaz